Noodnummer

Het noodnummer van Patribel Vastgoed is buiten de kantooruren bereikbaar voor bewoners van onze residenties met hoogdringende technische problemen, al dan niet van gemeenschappelijke aard.

Het noodnummer is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar, het hele jaar door.

In eerste instantie wordt steeds getracht telefonisch bijstand te verlenen en/of eventueel de nodige herstellers te contacteren. Op verzoek van de klant en indien nodig kan steeds een afgevaardigde van de syndicus ter plaatse komen aan een contractueel en dus voorafgaandelijk bepaalde uurvergoeding.

Eventuele herstellings- of depannagewerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door herstellers (bijvoorbeeld aan een lift, centrale verwarming, dak, riolering, …) blijven uiteraard ten laste van de bewoner of de residentie.

Het noodnummer voor hoogdringende technische problemen is 0800 62 606.