Rentmeesterschap

Rentmeesterschap, ook wel privatief beheer is vandaag vaak geen overbodige luxe.

Het verhuren van vastgoed brengt jammer genoeg meestal heel wat narigheid met zich mee. Door het tijdig en selectief zoeken naar nieuwe huurders kunnen alvast leegstand en een hoop problemen vermeden worden.

Als rentmeester innen wij voor u de huur en alle andere verschuldigde bedragen (o.a. afrekeningen inzake algemene onderhouds- en verbruikskosten).

Maandelijks ontvangt u samen met de betaling van de ontvangen huurgelden een gedetailleerd overzicht. Eventuele moeilijkheden inzake wanbetaling worden door ons op een kordate wijze behandeld.

Het vertegenwoordigen van de eigenaar bij overheden (o.a. verzoeningsprocedure Vredegerecht bij niet tijdig betalen van huurgelden) behoort eveneens tot de dienstverlening alsook vanzelfsprekend de automatische indexering van de huurprijzen.

Kortom, Patribel Vastgoed neemt alle materiële zorgen uit handen.

Kleine defecten worden zo snel mogelijk hersteld aan gunstige tarieven en voor grotere herstellingswerken wordt de eigenaar vooraf steeds geraadpleegd. Herstellingen worden ook steeds met de nodige facturen gestaafd.

Het is van onschatbaar belang dat enerzijds de investeringswaarde van uw eigendom voor de toekomst gevrijwaard wordt en anderzijds een optimaal huurrendement verkregen wordt.

We streven dan ook een goede relatie tussen huurder en verhuurder na.

Wilt u graag de mogelijkheden kennen en zorgeloos genieten van een optimaal rendement van uw vastgoedbelegging?

Stap mee in onze succesformule en contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende offerte.