Beheer door Patribel Vastgoed

Een professionele syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) en wordt via permanente vorming en bijscholing accuraat op de hoogte gehouden van de steeds complexer wordende wetgeving. Bij Patribel Syndicus zit u op dat vlak gebeiteld!

Door dat de professioneel syndicus een neutraal persoon is, worden conflicten aangaande belangenvermenging vermeden. Voor een syndicus primeert het belang van de gemeenschap. Het beheer van gebouwen wordt immers steeds complexer waardoor het verdelen van de kosten geen sinecure is. Boekhoudkundige kennis en interactieve beheersoftware zijn vandaag een noodzaak voor correcte afrekeningen.

Het beheer van uw residentie kan ondergebracht worden onder drie grote peilers:

1. Administratief beheer

- samenstellen van een basisdossier
- secretariaat en briefwisseling
- jaarlijkse algemene vergadering bijeenroepen
- notuleren van de beslissingen en de notulen aan alle mede-eigenaars bezorgen
- beslissingen uitvoeren of laten uitvoeren en opvolgen
- onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten, verzekeringspolissen en samenwerkingsakkoorden
- (digitale) archivering van alle documenten, waaronder het as-built- en postinterventiedossier
- vertegenwoordiging van de vereniging van mede-eigenaars
- coördinatie gerechtelijke procedures en oplevering in overleg met de vereniging van mede-eigenaars

2. Financieel beheer

- opstellen van een begroting zowel voor de gewone als de buitengewone uitgaven
- betalen van de gemeenschappelijke uitgaven via een zichtrekening op naam van de vereniging van mede-eigenaars
- duidelijke verdeling van de kosten met een gedetailleerde afrekening per mede-eigenaar en opsplitsing van eigenaars- en huurderskosten
- invorderen van achterstallige betalingen
- aanleggen van bufferkapitaal
- aanleggen van reservekapitaal

3. Technisch beheer

- onderhouds- en herstellingswerken, eventueel door tussenkomst van onze eigen technische diensten
- het gemeenschappelijk patrimonium in stand houden
- technische installaties bedrijfsklaar houden
- langetermijnplanning opmaken voor renovatie- en verbeteringswerken

Patribel Vastgoed heeft u bovendien enkele extra troeven te bieden:
- eigen klusjesdienst
- noodnummer buiten de kantooruren
- doorgedreven opvolging van eigenaarsbijdragen en eventuele invordering ervan
- eigen vergaderzaal
- een gratis website per residentie met persoonlijk login en paswoord voor elke mede-eigenaar
- beheer van kleine én grote residenties
- persoonlijke aanpak met vaste contactpersoon voor al uw vragen en/of problemen
- de nodige knowhow om de verkoop en/of de verhuur van uw eigendom in optimale omstandigheden te realiseren