Vind advies over...
 

De elektrische installatie is niet conform, wat nu?

Indien de elektrische installatie niet conform is wil dit niet zeggen dat de aankoop van het eigendom niet kan doorgaan. Dit document is een informatief document bij de verkoop, waarbij bij de koper de verplichting rust om, binnen de 18 maanden na het verlijden van de authentieke akte,  de installatie opnieuw conform te laten maken. De koper dient binnen deze termijn een herkeuring te laten uitvoeren waaruit blijkt dat de elektrische installatie volledig wordt goedgekeurd.