Vind advies over...
 

Moet ik als huurder mijn huurwoning laten verzekeren?

Wanneer je een huurovereenkomst afsluit, is het sterk aanbevolen om de huurwoning te laten verzekeren. Door het ondertekenen van het huurcontract ben je als huurder immers verplicht de woning in goede staat te bewaren, en dus ook aansprakelijk als je hier niet zou in slagen. De verzekering zal de huurwoning beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, … maar ook tegen schade veroorzaakt door derden.

Wij raden ook aan om ‘verhaal van derden’ te laten verzekeren. Wanneer er bijvoorbeeld door een brand in de huurwoning tot gevolg heeft ook het pand van de buren beschadigd is, dan zal de verzekeraar in een polis waarin ‘de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden” mee is verzekerd, ook tussenkomen tot vergoeding van de schade geleden door deze buren.

 

Bovendien kan de huurder ook best een verzekering afsluiten voor zijn eigen inboedel, op deze manier kan je meubels en andere persoonlijke goederen beschermen tegen beschadiging en/of verlies.